Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU31

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut