Omstrukturering av industriforskningsinstituten

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2001

Beslut

Omstrukturering av industriforskningsinstituten (NU5)

Riksdagen beslutade om den huvudsakliga inriktningen för statens medverkan till omstrukturering av industriforskningsinstituten. Målet är att skapa en stark sammanhållen struktur med färre och större institut som är internationellt konkurrenskraftiga och som har en stark förankring hos näringslivet. Industriforskningsinstituten har växt fram som ett komplement till universitet och högskolor för att stödja näringslivets kunskapsutveckling. Det finns för närvarande ett trettiotal institut i Sverige med olika organisations- och ägarformer.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-11-13
Trycklov: 2001-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2001/02:NU5

Alla beredningar i utskottet

2001-10-23

Omstrukturering av industriforskningsinstituten (NU5)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om den huvudsakliga inriktningen för statens medverkan till omstrukturering av industriforskningsinstituten. Målet är att skapa en stark sammanhållen struktur med färre och större institut som är internationellt konkurrenskraftiga och som har en stark förankring hos näringslivet. Industriforskningsinstituten har växt fram som ett komplement till universitet och högskolor för att stödja näringslivets kunskapsutveckling. Det finns för närvarande ett trettiotal institut i Sverige med olika organisations- och ägarformer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-11-28
4

Beslut

Beslut: 2001-11-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Principer för behovsmotiverad forskning och omstruktu-rering av industriforskningsinstituten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om den huvudsakliga inriktningen för statens medverkan till omstrukturering av industriforskningsinstituten. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:2 punkt 1 och avslår motionerna 2001/02:N7, 2001/02:N8 yrkandena 1 och 4, 2001/02:N9 yrkandena 1, 2, 5-13 och 15, 2001/02:N267 yrkande 25, 2001/02:N321 och 2001/02:N370 yrkande 14.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080023
m164016
c01404
fp01402
kd03507
v36007
mp11005
-0000
Totalt156129064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. VINNOVA och prioriterade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ339 yrkande 10, 2001/02: MJ341 yrkande 9, 2001/02:MJ523 yrkande 13, 2001/02:N5, 2001/02:N6, 2001/02:N8 yrkandena 2 och 3, 2001/02:N241, 2001/02:N251, 2001/02: N260, 2001/02:N347 och 2001/02:N358.