Operation Althea

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2004/05:UFöU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Sverige deltar i en EU-styrka i Bosnien och Hercegovina (UFöU1)

Sverige skickar en väpnad styrka till Bosnien och Hercegovina. Riksdagen har beslutat att ge regeringen rätt att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i landet. Den svenska truppen ingår i en EU-ledd militär krishanteringsinsats, Althea, i Bosnien och Hercegovina. Beslutet innebär att Sverige kommer att skicka 70 personer till Bosnien och Hercegovina under högst 24 månader. Regeringen har dock möjlighet att, till exempel, i händelse av en hastigt uppkommen försämring av säkerhetsläget, skicka en förstärkning på upp till 130 personer. I EU-styrkan kommer totalt cirka 7000 personer att ingå. Styrkans folkrättsliga mandat grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-10-21
Betänkande publicerat: 2004-10-21
Trycklov: 2004-10-21
Betänkande 2004/05:UFöU1

Sverige deltar i en EU-styrka i Bosnien och Hercegovina (UFöU1)

Sverige skickar en väpnad styrka till Bosnien och Hercegovina. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen rätt att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i landet. Den svenska truppen ingår i en EU-ledd militär krishanteringsinsats, Althea, i Bosnien och Hercegovina. Beslutet innebär att Sverige kommer att skicka 70 personer till Bosnien och Hercegovina under högst 24 månader. Regeringen har dock möjlighet att, till exempel, i händelse av en hastigt uppkommen försämring av säkerhetsläget, skicka en förstärkning på upp till 130 personer. I EU-styrkan kommer totalt cirka 7000 personer att ingå. Styrkans folkrättsliga mandat grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-27
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:14 och bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 200 personer till förfogande under högst 24 månader inom ramen för EU:s krishanteringsinsats i Bosnien och Hercegovina (Althea).

Utskottet föreslår att beslut i kammaren fattas efter endast en bordläggning.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:14.