Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets bet 2019/20:UFöU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Justering 4 juni 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-28
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-12
bet 2019/20:UFöU5

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer