Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU5

Ärendet är klart för debatt

Beslutat: 8 september 2020

Beslut

Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera militärt tillsammans.

Beslutet innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Lagändringarna börjar gälla 15 oktober 2020.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Ändrat ikraftträdande jämfört med regeringens förslag. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2020-05-28, 2020-05-07

Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera militärt tillsammans.

Förslaget innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla 15 oktober 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.