OSSE

Utrikesutskottets bet 2011/12:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2012

Beslut

Verksamheten i OSSE (UU16)

Regeringen har lämnat en skrivelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under andra halvåret 2010 och helåret 2011. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2011. Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
bet 2011/12:UU16

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10, 2012-04-26, 2012-04-19

Verksamheten i OSSE (UU16)

Regeringen har lämnat en skrivelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under andra halvåret 2010 och helåret 2011. Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen under 2011. Utskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-30
4

Beslut

Beslut: 2012-05-31
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Verksamheten i OSSE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U315 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 98.

2. Regeringens skrivelse 2011/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:83 till handlingarna.

3. Redogörelse till riksdagen 2011/12:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2011/12:OSSE1 till handlingarna.