Övergång till kapitalkostnader för lokaler, m.m.

Försvarsutskottets betänkande 1993/94:FöU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-05-19
Betänkande 1993/94:FöU14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-06-02