Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012-2015

Näringsutskottets bet 2019/20:NU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 19 februari 2020

Nästa händelse: Justering 13 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-21
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
bet 2019/20:NU9
3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19