Övergrepp i rättssak, m.m.

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2002

Beslut

Skärpt straff för hot mot vittne (JuU12)

Riksdagen beslutade att straffet för övergrepp i rättssak höjs genom att straffskalorna anpassas till dem som gäller för mened. Straffet blir fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt brott blir straffet lägst två och högst åtta år. Övergrepp i rättssak kan bl.a. innebära att någon med våld, hot om våld eller på annat sätt angriper vittnen eller förhörspersoner i en rättegång. Syftet med de skärpta straffen är att motverka att vittnen drar sig för att medverka vid rättegångar. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2002.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-02-19
Trycklov: 2002-02-26
Betänkande 2001/02:JUU12

Skärpt straff för hot mot vittne (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att straffet för övergrepp i rättssak höjs genom att straffskalorna anpassas till dem som gäller för mened. Straffet blir fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt brott blir straffet lägst två och högst åtta år. Övergrepp i rättssak kan bl.a. innebära att någon med våld, hot om våld eller på annat sätt angriper vittnen eller förhörspersoner i en rättegång. Syftet med de skärpta straffen är att motverka att vittnen drar sig för att medverka vid rättegångar. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-06
4

Beslut

Beslut: 2002-03-06
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergrepp i rättssak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken såvitt avser 17 kap. 10 §. Därmed avslår riksdagen motion 2001/02:K28 yrkande 1 i denna del.

2. Brott mot homo-, bi- och transsexuella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:L371 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2001/02:A388 yrkande 3.

3. Myndighetsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju342, 2001/02:L367 yrkande 8 och 2001/02:L371 yrkandena 9 11.

4. Registrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A388 yrkande 2.