Övergripande kulturfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2006

Beslut

Motioner om övergripande kulturfrågor (KrU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-26
Justering: 2006-02-07
Betänkande publicerat: 2006-02-08
Trycklov: 2006-02-08
bet 2005/06:KrU16

Motioner om övergripande kulturfrågor (KrU16)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare under mandatperioden har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-02-16
4

Beslut

Beslut: 2006-02-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U257 yrkande 30, 2004/05:Kr233 yrkandena 1 och 21, 2004/05:Kr234 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr245 yrkandena 1-6, 2004/05:Kr247, 2004/05:Kr274 yrkandena 1, 4 och 6, 2004/05:Kr297 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr321 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr354 yrkandena 1, 5, 6, 13, 15 och 16, 2004/05:Kr360 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2004/05:Kr363 yrkandena 2, 5 och 6, 2004/05:Kr368 yrkandena 2 och 3, 2004/05:Kr369 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr372, 2004/05:Kr384, 2004/05:Kr387 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Kr396 yrkande 1, 2004/05:Kr404, 2004/05:N238 yrkande 3, 2004/05:N254 yrkande 21, 2004/05:N409 yrkande 8, 2005/06:L375 yrkande 36, 2005/06:Sf336 yrkande 38, 2005/06:Kr233 yrkandena 1 och 26, 2005/06:Kr266, 2005/06:Kr271, 2005/06:Kr276, 2005/06:Kr301, 2005/06:Kr307, 2005/06:Kr323, 2005/06:Kr334 yrkandena 1, 2 och 28, 2005/06:Kr336 yrkandena 1, 10, 14 och 16, 2005/06:Kr343, 2005/06:Kr381 yrkandena 2, 3, 6, 39 och 40, 2005/06:Kr382 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr397 yrkandena 2 och 4, 2005/06:Kr398 yrkande 15, 2005/06:Kr407, 2005/06:Kr409 yrkande 12, 2005/06:Kr415 yrkandena 1, 2 och 4-6, 2005/06:Kr418 yrkandena 1, 2, 5, 6, 11 och 12, 2005/06:T561 yrkande 1, 2005/06:N383 yrkande 18 och 2005/06:N443 yrkandena 35 och 36.