Övergripande kulturfrågor

Kulturutskottets bet 2007/08:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om övergripande kulturfrågor (KrU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om till exempel kultur och tillväxt, delaktighet i och jämställdhet inom kulturlivet samt regler för kulturbidrag. Andra motioner handlar om hedersbetygelse för diplomaterna Raoul Wallenberg och Harald Edelstam, högtidlighållande av minoritetsspråkskonventionen och av märkesåret 1709 samt inrättande av FN:s frivilligdag och av en ny namnsdagslängd.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-19
Betänkande publicerat: 2008-03-05
Trycklov: 2008-03-05
Reservationer 7
bet 2007/08:KrU5

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31

Nej till motioner om övergripande kulturfrågor (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om till exempel kultur och tillväxt, delaktighet i och jämställdhet inom kulturlivet samt regler för kulturbidrag. Andra motioner handlar om hedersbetygelse för diplomaterna Raoul Wallenberg och Harald Edelstam, högtidlighållande av minoritetsspråkskonventionen och av märkesåret 1709 samt inrättande av FN:s frivilligdag och av en ny namnsdagslängd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
13 förslagspunkter, 11 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kultur för alla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr343 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (båda s),
2007/08:Kr352 av Kurt Kvarnström och Marita Ulvskog (båda s) och
2007/08:Ub542 av Carina Hägg m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s093037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v18004
mp14005
Totalt16493092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kultur och tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sk377 av Marianne Kierkemann (m) yrkande 3,
2007/08:Kr311 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s) och
2007/08:Kr322 av Tommy Ternemar m.fl. (s).

3. Jämställdhetsperspektiv inom kulturen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s093037
m780019
c190010
fp19009
kd16008
v01804
mp01405
Totalt132125092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kravet på motprestation vid Kulturrådets bidragsfördelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr328 av Fredrik Schulte (m) yrkandena 1 och 2.

5. HBT-kompetens på kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:So335 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 35.

Reservation 3 (v)

6. FN:s frivilligdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr230 av Inger Davidson (kd).

7. Uppmärksammande av Raoul Wallenbergs insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr252 av Mikael Oscarsson (kd),
2007/08:Kr276 av Betty Malmberg (m) och
2007/08:Kr316 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp).

8. Uppmärksammande av Harald Edelstams insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr243 av Luciano Astudillo (s).

Reservation 4 (v)

9. Namnsdagslängd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr298 av Per Bolund m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (mp)

10. Minnesåret 1709

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr266 av Hans Wallmark (m).

11. Minoritetsspråkskonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:K330 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 6 (v)

12. Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr245 av Louise Malmström (s).

13. Finansiering av Gaaltije

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr236 av Stefan Tornberg och Per Åsling (båda c),
2007/08:Kr263 av Tina Ehn och Esabelle Reshdouni (båda mp) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Kr320 av Marie Nordén m.fl. (s).

Reservation 7 (v, mp)