Övergripande miljöfrågor m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om övergripande miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-27
Justering: 2011-02-10
Betänkande publicerat: 2011-02-14
Trycklov: 2011-02-14
Reservationer 7
bet 2010/11:MJU10

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om övergripande miljöfrågor. Motionerna handlar om miljöpolitikens mål, rättsliga frågor, miljöpåverkan av vindkraft, täkter och miljöforskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-10
4

Beslut

Beslut: 2011-03-10
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöpolitikens mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ202, 2010/11:MJ240 yrkande 8 och 2010/11:MJ435.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02500
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt173139037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Miljömålen i samhällsplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:T502 yrkande 25.

Reservation 2 (MP, V)

3. Rättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ432 och 2010/11:N402.

Reservation 3 (MP, V)

4. Nedskräpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ283.

Reservation 4 (S, V)

5. Terrängkörningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ397.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP25000
FP22002
C20003
SD01901
V18001
KD17002
Totalt29419036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Miljöpåverkan av vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ201, 2010/11:MJ222, 2010/11:MJ234 yrkandena 1 och 2, 2010/11:MJ319 och 2010/11:MJ390.

7. Täkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk398 yrkande 1 och 2010/11:MJ436.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S933016
M960011
MP02500
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt26746036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Miljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ240 yrkande 7, 2010/11:MJ332 och 2010/11:MJ449 yrkande 17.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M960011
MP02500
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt174139036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Kosterhavets nationalpark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ228.