Övergripande miljöfrågor m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2011/12:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2011. Skälet är i huvudsak att frågorna redan bereds eller utreds inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om den politiska samstämmigheten inom miljöpolitiken, miljöprövningar enligt miljöbalken, markanvändning, miljöanpassade transporter, vissa tillstånds- och ersättningsfrågor, buller och GMO. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-31
Justering: 2012-02-23
Betänkande publicerat: 2012-03-02
Trycklov: 2012-03-01
Reservationer 7
bet 2011/12:MJU11

Nej till motioner om miljöfrågor (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som tar upp övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2011. Skälet är i huvudsak att frågorna redan bereds eller utreds inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om den politiska samstämmigheten inom miljöpolitiken, miljöprövningar enligt miljöbalken, markanvändning, miljöanpassade transporter, vissa tillstånds- och ersättningsfrågor, buller och GMO. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlas därför förenklat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-21
4

Beslut

Beslut: 2012-03-21
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljöpolitik och miljöprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C268 yrkande 2, 2011/12:MJ251, 2011/12:MJ348, 2011/12:MJ382 yrkande 4 och 2011/12:MJ402.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD19000
V17002
KD17002
-0001
Totalt209101039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Översyn av miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ473.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt27436039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Markanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:MJ299 yrkandena 1 och 2, 2011/12:MJ355 yrkandena 1-3 och 2011/12:MJ420.

4. Vissa tillståndsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C261 yrkande 2, 2011/12:MJ411 och 2011/12:MJ449.

Reservation 3 (MP)

5. Ersättning vid vindkraftsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ447 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP19005
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Ersättning vid inrättade av vattenskyddsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ339.

7. Miljöanpassade transporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:T419 yrkande 3.

Reservation 5 (V)

8. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T471 yrkande 11, 2011/12:MJ254 och 2011/12:MJ456.

Reservation 6 (MP, V)

9. GMO

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:MJ376 yrkande 19.

Reservation 7 (S, MP, V)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.