Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2010

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande miljöfrågor. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om mål och strategier för miljöpolitiken, svensk miljöpåverkan i ett internationellt perspektiv, anpassning av lagar till ekosystemtjänster och klimatmålet med mera. Andra motioner handlar om utbildning om ekosystemtjänster för lokala och regionala beslutsfattare, skydd av jordbruksmark och jämställdhetsintegrering i miljöpolitiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-21
Justering: 2010-02-04
Betänkande publicerat: 2010-02-08
Trycklov: 2010-02-08
Reservationer 6
bet 2009/10:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2010-01-21

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om övergripande miljöfrågor. Skälet är i huvudsak att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om mål och strategier för miljöpolitiken, svensk miljöpåverkan i ett internationellt perspektiv, anpassning av lagar till ekosystemtjänster och klimatmålet med mera. Andra motioner handlar om utbildning om ekosystemtjänster för lokala och regionala beslutsfattare, skydd av jordbruksmark och jämställdhetsintegrering i miljöpolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-02-17
4

Beslut

Beslut: 2010-02-18
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och strategier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ371 yrkandena 1, 3, 9 och 10 samt 2009/10:MJ473 yrkande 5.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt143134072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Svensk miljöpåverkan i ett internationellt perspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ371 yrkandena 2 och 12.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s970033
m800016
c23006
fp19009
kd20004
v10192
mp01603
-1000
Totalt241161973

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anpassning av lagar till ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ371 yrkande 5.

Reservation 3 (mp)

4. Anpassning till klimatmålet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ471 yrkandena 1, 4, 8 och 12.

Reservation 4 (mp)

5. Utbildning om ekosystemtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ371 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Jämställdhetsintegrering i miljöpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ468 yrkande 34.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m800016
c22007
fp19009
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt142134073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Skydd av jordbruksmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ434 yrkande 1.

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.