Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2023

Beslut

Nej till motioner om tillståndsprocesser, vindkraft och miljöbrott (MJU13)

Riksdagen sa nej till de 140 förslag i motioner som gäller övergripande miljöfrågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

Några av förslagen handlar om miljömålssystemet och om att inrätta en fristående myndighet för utvärdering av miljömålen. Medan andra förslag gäller förändringar i miljöbalken, effektivare tillståndsprocesser, vindkraft, talerättsfrågor, stärkt äganderätt, riktvärden för buller, offentlig upphandling och miljöbrott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-20

Nej till motioner om tillståndsprocesser, vindkraft och miljöbrott (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till de 140 förslag i motioner som gäller övergripande miljöfrågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Utskottet hänvisar främst till pågående arbete.

Några av förslagen handlar om miljömålssystemet och om att inrätta en fristående myndighet för utvärdering av miljömålen. Medan andra förslag gäller förändringar i miljöbalken, effektivare tillståndsprocesser, vindkraft, talerättsfrågor, stärkt äganderätt, riktvärden för buller, offentlig upphandling och miljöbrott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.