Övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU18)

Riksdagen sa nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om övergripande skolfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, skolvalet och fristående skolor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-20
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 28
bet 2017/18:UbU18

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 82 motioner från allmänna motionstiden 2017 om övergripande skolfrågor. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom många av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten, skolvalet och fristående skolor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
9 förslagspunkter, 1 acklamation, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att höja kunskapsresultaten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:519 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 24 och 26,

2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S),

2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:2025 av Anette Åkesson (M),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 31,

2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 14 och 38 samt

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 0 0 33 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 4 4
Totalt 153 73 65 58


2. Ansvars- och resursfördelningen i skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:499 av Robert Hannah (L) yrkande 7,

2017/18:520 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:829 av Olle Thorell (S),

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1565 av Johnny Skalin (SD),

2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3424 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 1 72 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 0 18 3
L 0 14 1 4
KD 0 0 13 3
- 0 0 4 4
Totalt 136 15 141 57


3. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1672 av Maria Ferm (MP) yrkandena 4 och 6,

2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M),

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 3 0 1 4
Totalt 260 18 14 57


4. Ett fritt och aktivt skolval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1444 av Jörgen Warborn (M),

2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 10 och 11,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 27 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 31 och 33.

Reservation 12 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 17 1 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 172 120 0 57


5. Fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:23 av Jeff Ahl (SD),

2017/18:178 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 5 och 6,

2017/18:1243 av Sotiris Delis (M),

2017/18:2124 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 2,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 5 och 12,

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 10,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 28,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 36 och 38.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)
Reservation 18 (KD)

6. Nya religiösa friskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24.

Reservation 19 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 1 12 2 4
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 240 49 2 58


7. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 7,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 1,

2017/18:2124 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7,

2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD) yrkande 1,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 17 och 30 samt

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 34 och 35.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 0 4 0 4
Totalt 206 37 49 57


8. Särskilda undervisningsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 2,

2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3489 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 7 och 10.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 1 72 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 201 19 72 57


9. It i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. (S),

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3466 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (C)
Reservation 28 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 72 11
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 17 1 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 170 48 73 58