Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

BoUs betänkande 1996/97:BoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Allmännyttiga bostadsföretag (BoU7)

Riksdagen beslutade att ägandet i ett allmännyttigt bostadsföretag ska kunna breddas till att omfatta även andra ägare än kommunen utan att företagets ställning som allmännyttigt förloras eller villkoren för räntestöd förändras. Vidare ska räntestöd inte längre lämnas om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 procent av det bestånd av bostäder som företaget ägde den 11 oktober 1996.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-11-07
Justering: 1996-11-19
Betänkande 1996/97:BoU7

Alla beredningar i utskottet

1996-11-07, 1996-11-05

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-04
4

Beslut

Beslut: 1996-12-10

Protokoll med beslut