Översyn av personuppgiftslagen

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Personuppgiftslagen blir enklare (KU37)

Personuppgiftslagen (PUL) ändras så att behandling av personuppgifter som inte innefattar några större integritetsrisker underlättas. Det betyder att den som skriver personuppgifter i till exempel löpande text i ordbehandlingsdokument, i e-post eller på Internet, inte ska behöva tillämpa PUL:s alla hanteringsregler. Behandling i sådant material ska vara tillåten utan andra restriktioner än att någons personliga integritet inte får kränkas. Överträdelser av PUL ska bara vara straffbara om de begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Oaktsamhet av normalgraden avkriminaliseras alltså. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-04-27
Justering: 2006-05-02
Betänkande publicerat: 2006-05-03
Trycklov: 2006-05-03
Reservationer 3
bet 2005/06:KU37

Alla beredningar i utskottet

2006-04-27, 2006-04-20

Personuppgiftslagen blir enklare (KU37)

Personuppgiftslagen (PUL) ändras så att behandling av personuppgifter som inte innefattar några större integritetsrisker underlättas. Det betyder att den som skriver personuppgifter i till exempel löpande text i ordbehandlingsdokument, i e-post eller på Internet, inte ska behöva tillämpa PUL:s alla hanteringsregler. Behandling i sådant material ska vara tillåten utan andra restriktioner än att någons personliga integritet inte får kränkas. Överträdelser av PUL ska bara vara straffbara om de begåtts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Oaktsamhet av normalgraden avkriminaliseras alltså. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2007. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-11
4

Beslut

Beslut: 2006-05-11
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Missbruksmodell i personuppgiftslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i personuppgiftslagen (1998:204).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:173.

2. Nytt mer rättssäkert förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K27.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110132
m440011
c01606
fp320016
kd25008
v21007
mp13004
-1010
Totalt24716284

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Revidering av EG-direktivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 1.

4. Allmänhetens tillgång till information om förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T500 yrkande 13.

Reservation 2 (fp)

5. Utvidgning av missbruksmodellen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 2.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m440011
c16006
fp032016
kd25008
v21007
mp14003
-1010
Totalt23332183

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Revidering av yttrandefrihetsgrundlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:K26 yrkande 3.