Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2019

Beslut

Det bör göras en översyn av Riksdagens ombudsmän - JO (KU4)

Det är över 30 år sedan den förra större översynen av Riksdagens ombudsmän (JO) gjordes. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till riksdagsstyrelsen om att besluta om en sådan utredning av JO.

Riksdagen konstaterar samtidigt att JO i stort fungerar bra och att utgångspunkten för en utredning bör vara att låta JO-ämbetets grundläggande organisation och uppdrag vara oförändrade. Frågor som bör tas upp i översynen är JO:s konstitutionella ställning, uppdrag, verksamhet och organisation. Utredningen bör ske som en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den bör redovisa sitt resultat innan den nuvarande mandatperioden slutar.

Förslaget till tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ från konstitutionsutskottet (KU). Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets initiativ om tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om en översyn av Riksdagens ombudsmän.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-05
bet 2019/20:KU4

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-14

KU vill att det görs en översyn av Riksdagens ombudsmän - JO (KU4)

Det är över 30 år sedan den förra större översynen av Riksdagens ombudsmän (JO) gjordes. Konstitutionsutskottet (KU) föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till riksdagsstyrelsen om att besluta om en sådan utredning.

KU konstaterar samtidigt att JO i stort fungerar bra och att utgångspunkten för en utredning bör vara att låta JO-ämbetets grundläggande organisation och uppdrag vara oförändrade. Frågor som bör tas upp i översynen är JO:s konstitutionella ställning, uppdrag, verksamhet och organisation. Utredningen bör ske som en parlamentariskt sammansatt kommitté. Den bör redovisa sitt resultat innan den nuvarande mandatperioden slutar.

KU:s förslag till tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att det är utskottet självt som tagit initiativ till förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-10
Debatt i kammaren: 2019-12-11
4

Beslut

Beslut: 2019-12-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av Riksdagens ombudsmän och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.