Översynen av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 februari 2015

Beslut

Översynen av arbetsförmedlingen bör återupptas (AU6)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett så kallat tillkännagivande att på nytt ta upp arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen.

2014 gav dåvarande alliansregeringen en utredare i uppdrag att göra en översyn av Arbetsförmedlingen. I januari 2015 beslutade den nuvarande regeringen att avsluta utredningen innan den var klar. Men riksdagen anser att utredningen bör slutföras och uppmanade därför regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag till tillkännagivande om att regeringen ska återuppta arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen senast den 15 april 2015.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2015-02-05
Trycklov: 2015-02-05
Reservationer 1
bet 2014/15:AU6

Översynen av arbetsförmedlingen bör återupptas (AU6)

Riksdagen bör i ett så kallat tillkännagivande uppmana regeringen att återuppta arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen. Det föreslår arbetsmarknadsutskottet efter ett utskottsinitiativ från allianspartiernas ledamöter i utskottet.

2014 gav dåvarande alliansregeringen en utredare i uppdrag att göra en översyn av Arbetsförmedlingen. I januari 2015 beslutade den nuvarande regeringen att avsluta utredningen innan den var klar. Men arbetsmarknadsutskottet anser att utredningen bör slutföras och föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att återuppta utredningen senast den 15 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-11
Debatt i kammaren: 2015-02-12
4

Beslut

Beslut: 2015-02-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översynen av Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april 2015.Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 0 94 0 19
M 72 0 0 12
SD 43 0 0 6
MP 0 24 0 1
C 19 0 0 3
V 0 19 0 2
KD 13 0 0 3
Totalt 162 137 0 50