Påföljdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 1998/99:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 1999

Beslut

Motioner om påföljdsfrågor (JuU27)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om påföljdsfrågor. Motionerna gäller bl.a. utformningen av verksamheten vid kriminalvårdsanstalterna, behandlingen av kvinnor inom kriminalvården, situationen för barn vars föräldrar är frihetsberövade, frigivningsförberedelser och möjligheterna till straffverkställighet i andra länder.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-04-22
Justering: 1999-05-04
Betänkande 1998/99:JuU27

Motioner om påföljdsfrågor (JuU27)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om påföljdsfrågor. Motionerna gäller bl.a. utformningen av verksamheten vid kriminalvårdsanstalterna, behandlingen av kvinnor inom kriminalvården, situationen för barn vars föräldrar är frihetsberövade, frigivningsförberedelser och möjligheterna till straffverkställighet i andra länder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-19
4

Beslut

Beslut: 1999-05-20

Protokoll med beslut