Påföljdssystemet

Justitieutskottets betänkande 1997/98:JuU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1998

Beslut

Påföljdssystemet (JuU21)

Påföljdssystemet ändras den 1 januari 1999. Möjligheten till villkorlig frigivning efter halva strafftiden slopas. Systemet med samhällstjänst permanentas, och föreskrift om samhällstjänst ska kunna meddelas vid såväl villkorlig dom som skyddstillsyn. Möjligheten att verkställa fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll permanentas. Överlämnande till vård inom socialtjänsten ska kunna kombineras med ungdomstjänst. Det införs en ny frihetsberövande påföljd, sluten ungdomsvård. Den nya påföljden ska i princip ersätta fängelsestraffet för de yngsta lagöverträdarna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-04-28
Justering: 1998-05-19
Betänkande 1997/98:JuU21

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-02
4

Beslut

Beslut: 1998-06-03

Protokoll med beslut