Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 november 2017

Beslut

Påminnelse införs för fastighetsmäklarnas årliga registreringsavgift (CU4)

Fastighetsmäklare kommer att få en påminnelse och behöva betala en påminnelseavgift om de inte betalar in årsavgiften till Fastighetsmäklarinspektionen i tid. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

För att få arbeta som mäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. I dag kan en mäklare bli av med sin registrering om hen inte betalar in avgiften i tid och det skickas inte ut någon påminnelse.

När mäklaren sedan vill fortsätta vara registrerad orsakar det mycket merarbete för myndigheten. Syftet med ändringen är att få fler mäklare att betala in avgiften i tid och att minska den administrativa arbetsbördan för Fastighetsmäklarinspektionen.

Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-10-17
Justering: 2017-10-26
Trycklov: 2017-10-26
Reservationer 1
Betänkande 2017/18:CU4

Alla beredningar i utskottet

2017-10-17

Påminnelse införs för fastighetsmäklarnas årliga registreringsavgift (CU4)

Fastighetsmäklare kommer att få en påminnelse och behöva betala en påminnelseavgift om de inte betalar in årsavgiften till Fastighetsmäklarinspektionen i tid. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

För att få arbeta som mäklare måste man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. I dag kan en mäklare bli av med sin registrering om hen inte betalar in avgiften i tid och det skickas inte ut någon påminnelse.

När mäklaren sedan vill fortsätta vara registrerad orsakar det mycket merarbete för myndigheten. Syftet med ändringen är att få fler mäklare att betala in avgiften i tid och att minska den administrativa arbetsbördan för Fastighetsmäklarinspektionen.

Ändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2018

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-07
Debatt i kammaren: 2017-11-08
4

Beslut

Beslut: 2017-11-08
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:11.

2. Återkallelse av registrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2557 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 1 0 13
M 0 74 0 9
SD 38 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 2
Totalt 179 122 0 48