Patent- och växtförädlarrätt

LUs betänkande 1998/99:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1999

Beslut

Motioner om patent- och växtförädlarrätt (LU14)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-02
Justering: 1999-03-09
Betänkande 1998/99:LU14

Motioner om patent- och växtförädlarrätt (LU14)

Lagutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om patent- och växtförädlarrätt. Motionerna behandlar olika frågor om industriellt rättsskydd, såsom patent, bruksmodellskydd och växtförädlarrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-24
4

Beslut

Beslut: 1999-03-24

Protokoll med beslut