Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2000

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2001

Beslut

Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning (FiU23)

Riksdagen beviljade riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Riksbanken under 2000 samt fastställde Riksbankens balansräkning och resultaträkning. Den föreslagna dispositionen innebär bl.a. att 28,2 miljarder kronor ska levereras in till statsverket, varav 8,2 miljarder som reguljär utdelning och 20 miljarder som extraordinär utdelning. Riksdagen gav riksbanksfullmäktige i uppdrag att nästa år göra ytterligare en extraordinär inleverans till statsverket i storleksordningen 20 miljarder kronor. Vidare godkände riksdagen finansutskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik för perioden 1998-2000.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till Riksbanksdirektionens redogörelse för verksamheten. Bifall till Riksdagens revisorers redogörelse om granskningen. Bifall till Riksbanks- fullmäktiges förslag till disposition av vinsten. Bifall till ett utskottsinitiativ med innebörden att riksbanksfullmäktige i anslutning till nästa års bokslut bör lägga fram förslag om en extra inleverans i storleksordningen 20 miljarder kronor. Godkännande av vad utskottet anfört om utvärdering av penningpolitiken 1998-2000. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2001-04-19
Justering: 2001-05-08
Trycklov: 2002-09-12
Betänkande 2000/01:FiU23

Alla beredningar i utskottet

2001-04-19, 2001-04-03, 2001-03-20

Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning (FiU23)

Finansutskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige och direktionen ansvarsfrihet för sin förvaltning av Riksbanken under 2000 samt fastställer Riksbankens balansräkning och resultaträkning. Den föreslagna dispositionen innebär bl.a. att 28,2 miljarder kronor ska levereras in till statsverket, varav 8,2 miljarder som reguljär utdelning och 20 miljarder som extraordinär utdelning. Utskottet föreslår att riksdagen ger riksbanksfullmäktige i uppdrag att nästa år göra ytterligare en extraordinär inleverans till statsverket i storleksordningen 20 miljarder kronor. Riksdagen föreslås vidare godkänna finansutskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik för perioden 1998-2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-05-17
4

Beslut

Beslut: 2001-05-17

Protokoll med beslut