Pensionssystemet

Socialförsäkringsutskottets bet 2005/06:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om pensionssystemet (SfU13)

Riksdagen avslog motioner om pensionssystemet som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om pensionssystemets utformning, pensionsrättens storlek vid totalförsvarsplikt, uttag av pensionsmedel för kompetensutveckling med mera samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motionsförslag tog dessutom upp premiepensionssystemets fonder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-03-14
Trycklov: 2006-03-14
Reservationer 6
bet 2005/06:SfU13

Nej till motioner om pensionssystemet (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om pensionssystemet som lämnats in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om pensionssystemets utformning, pensionsrättens storlek vid totalförsvarsplikt, uttag av pensionsmedel för kompetensutveckling med mera samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motionsförslag tar dessutom upp premiepensionssystemets fonder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-22
4

Beslut

Beslut: 2006-03-23
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformerat ATP-system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m380017
c16006
fp360012
kd230010
v01909
mp00134
-0110
Totalt228201487

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Balansering av inkomstpension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 2.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c16006
fp360012
kd230010
v01909
mp01304
-0200
Totalt22734088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Flexibel ålderspension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf302.

4. Ekonomisk politik och pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So642 yrkande 1.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m037018
c16006
fp360012
kd230010
v19009
mp13004
-2000
Totalt22437088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Pensionsrätt vid totalförsvarsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fö245 yrkande 3.

Reservation 4 (v)

6. Pensionsmedel för kompetensutveckling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub427 yrkande 18 och 2005/06:A364 yrkande 3.

7. Makars pensionsrättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L289 yrkande 1, 2005/06:Sf332 yrkandena 4 och 5, 2005/06:Sf401, 2005/06:Sf432 yrkande 15 och 2005/06:A370 yrkande 6.

8. Fondbytesavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 4.

Reservation 5 (v)

9. Fonderna i premiepensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf274 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Sf386 yrkande 5.

Reservation 6 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c16006
fp360012
kd220011
v11809
mp01304
-0200
Totalt22733089

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag