Plan- och byggfrågor

BoUs betänkande 1998/99:BoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-01-28
Justering: 1999-02-18
Betänkande 1998/99:BoU4

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU4)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-10
4

Beslut

Beslut: 1999-03-10

Protokoll med beslut