Plan- och byggfrågor

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2008

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU11)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om plan- och byggfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. De flesta av motionerna har anknytning till vad som regleras genom plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-02-14
Justering: 2008-03-06
Betänkande publicerat: 2008-03-06
Trycklov: 2008-03-06
Reservationer 7
Betänkande 2007/08:CU11

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om plan- och byggfrågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. De flesta av motionerna har anknytning till vad som regleras genom plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-26
4

Beslut

Beslut: 2008-03-26
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En fortsatt reformering av plan- och bygglagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C206 yrkandena 1-4 och 6-8, 2007/08:C214, 2007/08:C222, 2007/08:C226 yrkandena 2-4, 2007/08:C230, 2007/08:C254 yrkande 3, 2007/08:C255, 2007/08:C256, 2007/08:C257, 2007/08:C263 yrkandena 1, 2 och 6, 2007/08:C267, 2007/08:C280, 2007/08:C288, 2007/08:C289, 2007/08:C292, 2007/08:C322 yrkandena 1 och 2, 2007/08:C326, 2007/08:C327, 2007/08:C340, 2007/08:C352, 2007/08:C359, 2007/08:C368 yrkande 1, 2007/08:C371 yrkande 20, 2007/08:C387, 2007/08:C391, 2007/08:C395 yrkandena 1-3, 2007/08:C396 yrkande 3, 2007/08:C402 yrkandena 1-5, 2007/08:C422 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Fö202 yrkande 2, 2007/08:So254 yrkandena 2 och 3, 2007/08:T327 yrkandena 6 och 7, 2007/08:T545 yrkande 2 och 2007/08:A402 yrkande 22.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m810016
c24005
fp21007
kd19005
v00184
mp00172
Totalt1451003569

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Byggregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C290, 2007/08:C371 yrkande 14 och 2007/08:MJ449 yrkande 19.

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

3. Solfångare på tak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C371 yrkandena 16 och 17.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990130
m810016
c24005
fp21007
kd19005
v18004
mp01702
Totalt26217169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Energideklarationer för egnahem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C236.

5. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C408 och 2007/08:C413.

6. Bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C254 yrkande 1, 2007/08:C415, 2007/08:Fö213 yrkande 2 och 2007/08:So254 yrkande 4.

Reservation 7 (v, mp)