Plan- och byggfrågor

Civilutskottets bet 2010/11:CU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2011

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om plan- och byggfrågor. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp och att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj. Motionerna handlar bland annat om medborgarinflytande i samhällsplaneringen, näringsverksamhet i bostadsområden och planering för cykeltrafik. Andra motioner handlar om planering för grönområden och platser för lek, inventering av tillgängligheten och nya tekniska lösningar i byggandet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-03
Justering: 2011-03-29
Betänkande publicerat: 2011-03-29
Trycklov: 2011-03-29
Reservationer 17
bet 2010/11:CU22

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU22)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om plan- och byggfrågor. Orsakerna är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp och att en ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj. Motionerna handlar bland annat om medborgarinflytande i samhällsplaneringen, näringsverksamhet i bostadsområden och planering för cykeltrafik. Andra motioner handlar om planering för grönområden och platser för lek, inventering av tillgängligheten och nya tekniska lösningar i byggandet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-06
4

Beslut

Beslut: 2011-04-06
24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Planprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C315 yrkande 3, 2010/11:C330 yrkande 3, 2010/11:C343 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C352 och 2010/11:C358 yrkande 15.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Medborgarinflytande i samhällsplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 yrkande 12 och 2010/11:T502 yrkande 27.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M100007
MP02302
FP17007
C20003
SD20000
V01801
KD18001
Totalt27141037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Översiktsplanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 yrkande 10 och 2010/11:T502 yrkande 26.

Reservation 4 (MP)

4. Planering av bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C327 och 2010/11:C358 yrkande 13.

Reservation 5 (V)

5. Näringsverksamhet i bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C316.

6. Planering för cykeltrafik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T502 yrkandena 17 och 18 samt 2010/11:T504 yrkandena 2, 3, 13, 20 och 24.

Reservation 6 (MP, V)

7. Parkeringsplatser för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C358 yrkande 18.

Reservation 7 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M100007
MP02302
FP17007
C20003
SD20000
V01801
KD18001
Totalt27141037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Planering för grönområden och platser för lek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C206, 2010/11:C306, 2010/11:C320, 2010/11:C321, 2010/11:So543 yrkande 13 och 2010/11:T502 yrkandena 10-12 och 14.

Reservation 8 (MP, V)

9. Planering av handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C362 yrkandena 1 och 2 samt 2010/11:T502 yrkandena 21-23.

Reservation 9 (MP)

10. Flygbuller i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C312.

11. Planering i kustsamhällen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C298 yrkandena 1, 2, 4 och 6 samt 2010/11:N409 yrkandena 1, 2, 4 och 6.

Reservation 10 (S)

12. Områden med låga strålningsnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö206 yrkande 4.

Reservation 11 (MP)

13. Hästrelaterade frågor i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ216 yrkandena 1 och 2.

14. Allmänna sammankomster på offentlig plats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C301 och 2010/11:C362 yrkande 3.

Reservation 12 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S195016
M100007
MP23002
FP17007
C20003
SD20000
V18001
KD18001
Totalt21795037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Bestämmelser om tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C225 yrkandena 1 och 2.

Reservation 13 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M100007
MP23002
FP17007
C20003
SD20000
V01801
KD18001
Totalt198114037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Inventering av tillgängligheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C202 yrkande 1 och 2010/11:C215.

Reservation 14 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M100007
MP23002
FP17007
C20003
SD20000
V01801
KD18001
Totalt198114037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Bygglov för husbåt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C350.

18. Bygglov för vissa anläggningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C357 och 2010/11:Fö206 yrkande 3.

Reservation 15 (MP)

19. Förenklade byggregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C247 yrkande 1 och 2010/11:C324.

20. Energihushållningskrav i byggreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N369 yrkandena 12 och 13.

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M100007
MP02302
FP17007
C20003
SD20000
V01801
KD18001
Totalt175137037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Nya tekniska lösningar i byggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C283, 2010/11:C349 och 2010/11:T502 yrkande 24.

Reservation 17 (MP)

22. Byggfelsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C271, 2010/11:C282 och 2010/11:C351.

23. Energideklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C273.

24. Bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C202 yrkande 2 och 2010/11:Fö249 yrkande 2.