Plan- och bygglagen

BoUs betänkande 1997/98:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 februari 1998

Beslut

Plan- och bygglagen (BoU5)

Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att göra en översyn av vissa av plan-och bygglagens regler om tilläggsavgift vid olovligt byggande.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-25
Justering: 1998-01-20
Betänkande 1997/98:BoU5

Alla beredningar i utskottet

1997-11-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-02-04
4

Beslut

Beslut: 1998-02-04

Protokoll med beslut