Planering och byggande

Civilutskottets bet 2013/14:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill förenkla plan- och bygglagen (CU10)

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det konstaterade riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen men anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm. Riksdagen konstaterar att om fler verksamheter startade i miljonprogrammets bostadsområden skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2013/14:C448 yrkande 7 angående översyn av plan- och bygglagen. Bifall till motion 2013/14:C419 yrkande 31 angående s.k. bokaler. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotts förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-18
Justering: 2014-03-13
Betänkande publicerat: 2014-03-14
Trycklov: 2014-03-14
Reservationer 21
bet 2013/14:CU10

Alla beredningar i utskottet

2014-02-18, 2014-02-06

Civilutskottet vill förenkla plan- och bygglagen (CU10)

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det konstaterar civilutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen. Utskottet anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm. Utskottet konstaterar att om fler verksamheter startade i miljonprogrammets bostadsområden skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-26
4

Beslut

Beslut: 2014-03-27
27 förslagspunkter, 22 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:C448 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 7 och
avslår motionerna
2013/14:C226 av Christer Akej (M),
2013/14:C228 av Boriana Åberg (M),
2013/14:C309 av Lotta Finstorp och Roger Tiefensee (M, C),
2013/14:C376 av Solveig Zander (C),
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och
2013/14:C426 av Meeri Wasberg (S).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M192014
MP20005
FP01707
C01904
SD19001
V17002
KD01306
Totalt144141064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Översiktsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C370 yrkande 1.

3. Överklaganderegler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C303 och 2013/14:C390 yrkande 4.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M930014
MP20005
FP17007
C19004
SD01901
V17002
KD13006
Totalt26619064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Klimatfrågor i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C222 yrkande 1.

Reservation 4 (MP, V)

5. Planering för grönområden och stadsodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C247, 2013/14:C258, 2013/14:C349 yrkandena 1-6 och 2013/14:C419 yrkande 7.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (MP)

6. Etablering av externa köpcentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C221 yrkandena 1-5, 2013/14:C370 yrkande 2, 2013/14:T264 yrkandena 3 och 4 samt 2013/14:T526 yrkande 9.

Reservation 7 (MP, V)

7. Icke-kommersiella frizoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C371 yrkande 5.

8. Näringsverksamhet i bostadsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C292.

9. Trafikfrågor i planeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C431 yrkande 10, 2013/14:T264 yrkandena 1 och 2 samt 2013/14:T526 yrkandena 5-8 och 22.

Reservation 8 (MP, V)

10. Parkeringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C415, 2013/14:C419 yrkandena 9 och 11 samt 2013/14:T526 yrkande 20.

Reservation 9 (MP, V)

11. Tillgänglighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C260 yrkandena 3 och 4 samt 2013/14:C450.

Reservation 10 (MP, V)

12. Skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C390 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M930014
MP20005
FP17007
C19004
SD01901
V17002
KD13006
Totalt26619064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Vanvårdade hus och tomter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C327.

14. Så kallade bokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 31.

15. Boverkets byggregler och kommunala särkrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C262 och 2013/14:C390 yrkande 2.

16. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C260 yrkande 5, 2013/14:C380 yrkande 2 och 2013/14:C390 yrkandena 5 och 6.

Reservation 12 (MP, V)

17. Energihushållningskrav i byggreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C245, 2013/14:C431 yrkandena 4 och 5, 2013/14:C448 yrkande 11, 2013/14:N215 yrkandena 6 och 7 samt 2013/14:N425 yrkandena 8 och 9.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M009314
MP02005
FP00177
C00194
SD00191
V01702
KD00136
Totalt873716164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Energiaktiva ytmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C244 yrkande 1.

Reservation 15 (MP, V)

19. Energideklarationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C279, 2013/14:N215 yrkande 5 och 2013/14:N425 yrkandena 13 och 14.

Reservation 16 (MP)

20. Geoenergi och dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:N222 yrkande 12.

Reservation 17 (V)

21. Exploateringsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C302.

22. Gatukostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C336.

23. Byggfelsförsäkring och utvecklingsfel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C215 och 2013/14:C297 yrkandena 1 och 3.

Reservation 18 (MP, V)

24. Byggnaders inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C211 yrkandena 1-3, 5 och 7, 2013/14:C243 yrkande 2 och 2013/14:C259 yrkandena 1, 2 och 4.

Reservation 19 (MP, V)

25. Kemiska ämnen i byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:C208.

Reservation 20 (MP, V)

26. Byggande i trä

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C306 och 2013/14:C362.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S087025
M930014
MP02005
FP17007
C19004
SD19001
V01702
KD13006
Totalt161124064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


27. Bostadsanpassningsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C348 och 2013/14:Fö226 yrkande 2.