Planering och byggande

Civilutskottets bet 2019/20:CU16

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 31 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-16
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-24
bet 2019/20:CU16

Alla beredningar i utskottet

2020-04-16, 2020-03-31
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer