Planfrågor m.m.

Civilutskottets bet 2009/10:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om plan och bygglagen (CU16)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen. Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen. Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-04
Justering: 2010-03-25
Betänkande publicerat: 2010-03-29
Trycklov: 2010-03-29
bet 2009/10:CU16

Nej till motioner om plan och bygglagen (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen.

Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen.

Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-07
4

Beslut

Beslut: 2010-04-07
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Planfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C207 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C217, 2009/10:C225, 2009/10:C242, 2009/10:C252, 2009/10:C269 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C272, 2009/10:C273, 2009/10:C295, 2009/10:C314, 2009/10:C318, 2009/10:C328, 2009/10:C338 yrkandena 3 och 4, 2009/10:C376 yrkandena 1-3 och 5-9, 2009/10:C379 yrkandena 1-3, 2009/10:C380 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C384, 2009/10:C390 yrkandena 13-19, 22, 24, 33-35, 39 i denna del, 40, 43-45, 48, 49, 66, 67 och 69, 2009/10:C400, 2009/10:C404, 2009/10:C417, 2009/10:C424, 2009/10:C456, 2009/10:C460, 2009/10:C461 yrkande 2, 2009/10:C469, 2009/10:C471, 2009/10:C474, 2009/10:C476 yrkande 3, 2009/10:C491, 2009/10:Fö217 yrkandena 3 och 4, 2009/10:Fö222, 2009/10:Fö262 yrkande 1, 2009/10:So583 yrkande 20, 2009/10:T426 yrkandena 2, 3, 5 och 6, 2009/10:T497 yrkande 4, 2009/10:T535 yrkandena 6-8, 2009/10:T536 yrkandena 2, 3, 16, 23 och 29, 2009/10:MJ468 yrkande 30, 2009/10:MJ471 yrkandena 10 och 11 samt 2009/10:N388 yrkandena 1, 7 och 21.