Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2000/01:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2001

Beslut

Motioner i polisfrågor (JuU11)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör polisen, bl.a. kostnaden för att bevaka evenemang, polisens utrustning och arbetsmiljön inom polisen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-30
Justering: 2001-02-15
Trycklov: 2001-09-26
Betänkande 2000/01:JuU11

Motioner i polisfrågor (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2000 i frågor som rör polisen, bl.a. kostnaden för att bevaka evenemang, polisens utrustning och arbetsmiljön inom polisen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-03-07
4

Beslut

Beslut: 2001-03-08

Protokoll med beslut