Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om polisfrågor (JuU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att handledning för polisens personal blir en obligatorisk del av polisens verksamhet. Poliser möter dagligen människor i kris. För att förbättra polisens arbetsmiljö är det enligt utskottet viktigt att personalhandledning blir en obligatorisk del i verksamheten. Riksdagen sade nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om polisfrågor och om åtgärder internationellt och i Sverige mot människohandel och prostitution.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion angående handledning inom polisen. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om polisfrågor (JuU14)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se till att handledning för polisens personal blir en obligatorisk del av polisens verksamhet. Poliser möter dagligen människor i kris. För att förbättra polisens arbetsmiljö är det enligt utskottet viktigt att personalhandledning blir en obligatorisk del i verksamheten. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om polisfrågor och om åtgärder internationellt och i Sverige mot människohandel och prostitution.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.