Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2015

Beslut

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Riksdagen gav regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, exempelvis utfärdar pass eller hanterar hittegods. Riksdagen uppmanar regeringen att arbeta för att vissa arbetsuppgifter tas bort från polisen.

Riksdagen uppmanade också regeringen att verka för att myndigheter lättare ska kunna utbyta information med varandra, i syftet att bekämpa grov organiserad brottslighet.

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för hantering av vapenlicensärenden för att underlätta för jägare.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om hur man kan göra det lättare för myndigheter att utbyta information i kampen mot grov organiserad brottslighet. Bifall till motion om hur man kan renodla polisens uppgifter. Bifall till motion om att se över regelverket för hantering av vapenlicenser för att underlätta för jägare. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

79 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-19
Reservationer 26
Betänkande 2014/15:JuU16

Alla beredningar i utskottet

2015-02-17

Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16)

Justitieutskottet vill att riksdagen ska ge regeringen tre uppdrag inom polisfrågor. Det ena handlar om att se över hur vissa arbetsuppgifter kan tas bort från polisen. Idag gör polisen en mängd sysslor som inte tillhör deras brottsbekämpande verksamhet, som exempelvis att utfärda pass eller hantera hittegods. Utskottet anser att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur polisens uppgifter kan renodlas.

Riksdagen bör också uppmana regeringen att verka för att myndigheter lättare ska kunna utbyta information med varandra, i syftet att bekämpa grov organiserad brottslighet, anser utskottet.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över reglerna för hantering av vapenlicensärenden för att underlätta för jägare.

Justitieutskottets ställningstagande gjordes i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor. Utskottet säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-24
Debatt i kammaren: 2015-03-25
4

Beslut

Beslut: 2015-03-26
65 förslagspunkter, 56 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 26 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Alternativ till handeldvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1220 av Sten Bergheden (M) och

2014/15:1820 av Thomas Finnborg (M).

2. Lag och ordning i problemområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


3. Kräkmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 2 (SD)

4. Kroppsbesiktning vid narkotikapåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1783 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C).

5. Gärningsmannabeskrivningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 3 (SD)

6. Polisdatalagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 12 och

2014/15:2507 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)

7. Brottsprovokation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:262 av Anders Hansson (M) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


8. Polisens uniformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1014 av Richard Jomshof m.fl. (SD) och

2014/15:1108 av Kent Ekeroth och Björn Söder (SD).

Reservation 6 (SD)

9. Samordningsregister över stulna fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:699 av Jan Ericson (M).

10. Genomsökning av båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1856 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (M) och

2014/15:2150 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (M).

11. Mängdbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1218 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (M) yrkande 2.

12. Miljöbrott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2455 av Johan Hedin (C) yrkandena 2 och 7.

Reservation 7 (C)

13. Djurrättsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1352 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4.

14. Larmknapp på nätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2616 av Lotta Olsson (M) yrkandena 1 och 2.

15. Illegala vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2184 av Isak From m.fl. (S).

16. Narkotikasmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1486 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M).

17. Utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om utbyte av information i kampen mot grov organiserad brottslighet.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 10.

18. DIKO-brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2535 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 8 (SD)

19. En effektivare polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 2 och

2014/15:1551 av Josef Fransson (SD) yrkande 2.

20. Renodling av polisens uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening vad utskottet anför om renodling av polisens uppgifter.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 9 (V)

21. Handledning för poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 4.

22. Polisens värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 10.

23. Synliga poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1904 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1 och

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 7.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 89 0 1 23
M 67 0 0 17
SD 43 0 1 5
MP 21 0 0 4
C 0 0 17 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 251 14 19 65


24. Utökade möjligheter för polisen att avvisa anmälningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 18 och 19.

Reservation 12 (SD)

25. Testverksamhet med anledning av medborgarlöften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1623 av Magnus Oscarsson (KD).

26. Polisens användning av filmutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1750 av Patrik Lundqvist (S).

27. Avveckla polisens IED-förmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 58.

28. Samordna polisens och Kustbevakningens register

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 72.

Reservation 13 (SD)

29. Fler hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:340 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M) yrkandena 3 och 4.

30. Avgifter till teleoperatörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:260 av Anders Hansson (M).

31. Inre utlänningskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 8 och

2014/15:1732 av Sara Karlsson (S).

32. Barnsexhandel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1726 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1 och

2014/15:1835 av Thomas Finnborg (M).

33. Satsning på människohandel inom nya Polismyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1389 av Mikael Oscarsson (KD).

34. Fristående nationell rapportör

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 11.

Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 267 17 0 65


35. Internationellt polissamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 7 och

2014/15:2456 av Johan Hedin (C) yrkande 12.

Reservation 15 (C)

36. Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser och åklagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1376 av Maria Ferm (MP) yrkande 3.

Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 1 16 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 268 16 0 65


37. Avhopparverksamhet för kriminella

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2546 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M).

38. Avhopparverksamhet från radikala extremistgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1485 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M).

39. Indragning av resedokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1529 av Mikael Cederbratt och Annicka Engblom (M) yrkande 2 och

2014/15:2996 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2.

Reservation 17 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 0 67 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 0 17 0 5
V 17 0 0 4
KD 0 14 0 2
Totalt 172 112 0 65


40. Avveckling av Frontex m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 44 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 267 17 0 65


41. Upprätthåll asylrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:176 av Johanna Jönsson (C).

42. Åtgärder mot missbruk av pass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:57 av Jimmy Ståhl (SD),

2014/15:653 av Johan Pehrson (FP),

2014/15:994 av Krister Örnfjäder (S),

2014/15:1347 av Lena Ek och Kristina Yngwe (C) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 19 (SD)

43. Förnyelse av pass för utlandssvenskar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:700 av Jan Ericson (M).

44. Skärpta straff för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 240 44 0 65


45. Vapenklassa laserpekare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 26.1.

Reservation 21 (SD)

46. Vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:225 av Edward Riedl (M),

2014/15:1081 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 6 och

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 22 (SD)

47. Handläggning av vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om handläggning av vapenlicensärenden.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 15 och

bifaller delvis motionerna

2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 3,

2014/15:171 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 1, 4 och 5,

2014/15:1631 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2048 av Isak From m.fl. (S) och

2014/15:2496 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 5.

48. Licensfrågor till en ny viltmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:609 av Pia Hallström (M) yrkande 2,

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:1282 av Sten Bergheden (M) yrkande 2.

49. Ändamålskravet i vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1090 av Åsa Coenraads (M).

50. Förvaring, utlåning och skrotning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:217 av Åsa Coenraads och Sten Bergheden (M),

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 7 och 13-16,

2014/15:2237 av Jan R Andersson (M) och

2014/15:2946 av Mikael Jansson (SD).

Reservation 23 (SD)

51. Auktoriserade vapenhandlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 8.

52. Synnerliga skäl enligt 2 kap. 6 § vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 20.

53. Tidsbegränsade vapenlicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 9.

54. Vapenlicenser för hembygdsföreningar m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 17.

55. Licenskravet för vissa typer av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 12 och 19 samt

2014/15:1509 av Mikael Jansson (SD).

56. Återkallelse av vapenlicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 10.

57. Uppdaterade vapenlistor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 11.

58. Vapenpass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1261 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 18.

59. Ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1451 av Lars Eriksson (S).

60. Ändring i ordningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1821 av Thomas Finnborg (M).

61. Tillstånd till offentliga danstillställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:639 av Olof Lavesson (M),

2014/15:820 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:1377 av Maria Ferm och Rasmus Ling (MP),

2014/15:1578 av Mathias Sundin m.fl. (FP),

2014/15:1833 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:2018 av Christian Holm (M),

2014/15:2125 av Markus Wiechel (SD) och

2014/15:2238 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M).

Reservation 24 (SD, FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD, FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 90 0 0 23
M 67 0 0 17
SD 0 44 0 5
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
KD 14 0 0 2
Totalt 207 75 0 67


62. Drogtester i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1333 av Margareta B Kjellin (M) och

2014/15:1831 av Mikael Cederbratt m.fl. (M).

63. Tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 30.

Reservation 25 (SD)

64. Eritreas tvångsbeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:201 av Fredrik Malm (FP),

2014/15:531 av Fredrik Malm och Said Abdu (FP),

2014/15:738 av Teres Lindberg (S),

2014/15:1381 av Cecilia Magnusson (M) och

2014/15:1698 av Caroline Szyber och Désirée Pethrus (KD) yrkande 2.

65. Offentligt brottsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 26 (SD)