Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2017

Beslut

Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas (JuU18)

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det här tycker riksdagen är otillfredsställande. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas.

Regeringen bör också se över smugglingslagstiftningen så att den skärpning av straff för vapenbrott som gjordes 2014 även får genomslag när det gäller vapensmuggling. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner som rör området polisfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om polisers rätt till kränkningsersättning och motioner om skärpta straff för vapensmuggling. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

112 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-30
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-07
Reservationer 59
Betänkande 2016/17:JuU18

Alla beredningar i utskottet

2017-03-30, 2017-02-23

Polisers rätt till skadestånd vid kränkning bör utökas (JuU18)

I dag får en polis sällan skadeståndsersättning vid kränkning eller våld som denne utsätts för vid ingripanden. Det här tycker justitieutskottet är otillfredsställande. Utskottet anser därför att det bör utredas hur lagstiftningen kan ändras för att polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning ska kunna utökas, och föreslår att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Justitieutskottet anser också att regeringen bör se över smugglingslagstiftningen så att den skärpning av straff för vapenbrott som gjordes 2014 även får genomslag när det gäller vapensmuggling. Utskottet föreslår att riksdagen ska tillkännage detta för regeringen.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner som rör området polisfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-19
Debatt i kammaren: 2017-04-20
4

Beslut

Beslut: 2017-04-20
68 förslagspunkter, 56 acklamationer, 12 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1169 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S),

2016/17:1227 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:2245 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M).

Reservation 1 (SD, KD)

2. Kvalitetsgranskning av polisens hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:168 av Linda Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:585 av Phia Andersson (S),

2016/17:1149 av Phia Andersson (S) och

2016/17:2036 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 2.

4. Insatser i utanförskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 17 1 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 12 1 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 221 76 0 52


5. Arbetet mot nyrekrytering till kriminella nätverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3236 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

6. Uppklarningen av sexualbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3340 av Sofia Fölster (M) yrkande 1.

7. Arbetet mot handel med skyddade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2663 av Carl Schlyter (MP) yrkande 1.

8. Rätten att utföra trafikkontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1245 av Lotta Olsson (M).

9. Övervakning av yrkestrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2084 av Edward Riedl och Sten Bergheden (båda M).

10. Kriminalisering av vägran att rätta sig efter polis eller annan behörig personal vid olycksplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 13.

11. Åtgärder mot gränsöverskridande brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1535 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 13 och

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 4 och 6.

Reservation 5 (M, C, KD)
Reservation 6 (L)

12. Våld vid idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2246 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:2806 av Niklas Karlsson m.fl. (S).

13. Polisinsatser vid motorevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1602 av Isak From och Maria Strömkvist (båda S) yrkande 3.

14. Trygghet för småföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1180 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 7 (C)

15. Säkerheten på asylboenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3174 av Robert Halef (KD).

16. Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

17. Säkrare id-handlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

18. Registrering av kontantkort till mobiltelefoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1009 av Hans Hoff (S).

19. Polisers rätt till kränkningsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om polisers rätt till skadestånd vid allvarliga kränkningar och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 24 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 10 (S, MP, V)

20. Förundersökningar mot poliser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2541 av Markus Wiechel (SD) i denna del.

Reservation 11 (SD)

21. Informationsutbyte och förebyggande arbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:865 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 45 och

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 4, 5 och 9.

Reservation 12 (M, C)

22. Ökade resurser till säkerhetspolisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3310 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 13 (M)

23. Registrering av personer som sympatiserar med terrororganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 6.

Reservation 14 (SD)

24. Internationellt arbete mot terrorism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 9-11,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 14 och 21-24,

2016/17:3431 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 6 och

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 15 (M, C, L, KD)
Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 138 120 39 52


25. Verkställighet av ut- och avvisningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 17 (M, SD)

26. Inre utlänningskontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 18 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 183 113 0 53


27. Gränskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 37 och 38 samt

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 74 10
SD 0 0 39 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 14 0 0 5
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 164 18 113 54


28. Gränskontroll vid Öresund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:550 av Rasmus Ling (MP) och

2016/17:2484 av Tobias Billström (M) yrkandena 1-3.

29. Diplomatiska garantier för konventionsenlig behandling vid utvisning av misstänkta eller dömda personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:466 av Jeff Ahl m.fl. (SD).

Reservation 22 (SD)

30. Lagen om särskild utlänningskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD).

Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 256 39 0 54


31. Försvarsmaktens stöd till polisen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:2911 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 245 13 39 52


32. Ordningsvakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2320 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD).

Reservation 26 (SD)

33. Lokala ordningsföreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3212 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4 samt

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 27 (KD)

34. Störande musik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1672 av Jonas Gunnarsson (S) yrkandena 1 och 2.

35. Tillstånd till offentliga danstillställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1268 av Christian Holm Barenfeld (M),

2016/17:2253 av Thomas Finnborg (M),

2016/17:2597 av Anders Forsberg och Runar Filper (båda SD) yrkande 3 och

2016/17:3327 av Sofia Fölster (M).

36. Bötesindrivning inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3469 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 28 (L)

37. Frontex

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1424 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 9.

38. Schengen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1002 av Sotiris Delis (M).

39. Spårande av tillgångar inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 33.

Reservation 29 (SD)

40. Europols mandat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkandena 1 och 3.

Reservation 30 (L)

41. Skärpta regler för passhantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2284 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 15.

Reservation 31 (SD)

42. Acceptabla handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 32 (M, C, L, KD)

43. Förbud i pass att besöka vissa länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 18.

Reservation 33 (M)

44. Skärpta straff för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1638 av Mattias Jonsson (S),

2016/17:1725 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:2070 av Edward Riedl (M) och

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 14.

Reservation 34 (SD)

45. Skärpta straff för vapensmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att se över smugglingslagstiftningen så att den skärpta synen på vapenbrott får genomslag även vad gäller vapensmuggling och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 35 (S, MP, V)

46. Nytt vapenuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3231 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 17 och

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 36 (M, C)

47. Vapengarderob

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:554 av Åsa Coenraads m.fl. (M),

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:766 av Magnus Persson (SD) och

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 37 (SD)

48. Handläggning av vapenlicensärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:259 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 1,

2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S),

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:1525 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:3135 av Cecilia Widegren (M) och

2016/17:3216 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 38 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 258 39 0 52


49. Licensfrågor till en ny viltmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:1739 av Pavel Gamov (SD),

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3216 av Sten Bergheden (M) yrkande 4.

Reservation 39 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 258 39 0 52


50. Översyn av vapenlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:259 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 2,

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 5,

2016/17:3216 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 40 (M, C, KD)

51. Förvaring av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:259 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 3,

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 7,

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 6,

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 7 och

2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 41 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 153 144 0 52


52. Införande av vapen till Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:259 av Magnus Oscarsson (KD) yrkande 4,

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 18,

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkandena 7 och 8 samt

2016/17:3233 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 42 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 42 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 74 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 153 144 0 52


53. Kontroller inför medlemsskap i skytteförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 43 (SD)

54. Regelverket för bössmakare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 1.

Reservation 44 (C)

55. Företags utlåning av vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 2.

Reservation 45 (C)

56. Femårslicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 3 och

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 46 (SD)
Reservation 47 (C)

57. Vapenbyteslicenser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:843 av Magnus Persson (SD),

2016/17:1433 av Johan Hedin (C) yrkande 4 och

2016/17:3093 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C).

Reservation 48 (SD)
Reservation 49 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 2
Totalt 238 39 18 54


58. Vapenlagens ställning i förhållande till EU-lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 50 (SD)

59. Auktorisation av skyttesammanslutningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 51 (SD)

60. Vapenamnesti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 52 (V, L)

61. Tillståndsbevis för vapeninförsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 53 (SD)

62. Synnerliga skäl enligt 2 kap. 6 § vapenlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:741 av Sten Bergheden och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 2,

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkande 20 och

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 54 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 54 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 74 0 0 10
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 0 2
Totalt 258 39 0 52


63. Låneintyg och förvaring av ammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:556 av Åsa Coenraads och Sten Bergheden (båda M),

2016/17:743 av Sten Bergheden m.fl. (M) yrkandena 14 och 15 samt

2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11.

Reservation 55 (SD)

64. Tullverkets befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:276 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:3042 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) och

2016/17:3230 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 56 (M, C, L, KD)

65. Ändring i postlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 57 (M, C)

66. Lokalt tiggeriförbud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2069 av Edward Riedl (M) och

2016/17:3229 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 58 (M)

67. Förbud mot tiggeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2300 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 2 och

2016/17:2655 av Anders Forsberg (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 59 (SD)

68. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.