Polissamarbete m.m. inom Schengen

Justitieutskottets betänkande 1999/2000:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2000

Beslut

Polissamarbetet inom Schengen (JuU17)

Riksdagen beslutade om lagändringar för att Sverige ska kunna delta operativt i polissamarbetet inom Schengen. Ett avtal om polissamarbete i Öresundsregionen godkändes också. Förändringarna handlar bl.a. om gränsöverskridande polissamarbete, t.ex. fortsatt övervakning och fortsatt förföljande. (Se även 1997/98:JuU15 .)

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Polissamarbetet inom Schengen (JuU17)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna delta operativt i polissamarbetet inom Schengen. Riksdagen föreslås också godkänna ett avtal om polissamarbete i Öresundsregionen. Förslagen handlar bl.a. om gränsöverskridande polissamarbete, t.ex. fortsatt övervakning och fortsatt förföljande. (Se även 1997/98:JuU15.)

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.