Post och grundläggande betaltjänster

Trafikutskottets bet 2007/08:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Nej till motioner om post och grundläggande betaltjänster (TU12)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om post och grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-04-01
Justering: 2008-04-10
Betänkande publicerat: 2008-04-15
Trycklov: 2008-04-15
Reservationer 5
bet 2007/08:TU12

Alla beredningar i utskottet

2008-04-01, 2008-03-13

Nej till motioner om post och grundläggande betaltjänster (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om post och grundläggande betaltjänster. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-24
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för postservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T417 yrkande 14 i denna del.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151143055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvar för effektiv konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T275 yrkande 1 och 2007/08:T383.

3. Postboxar och eftersändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T275 yrkande 2.

4. Pristak för enstaka brevförsändelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T275 yrkande 3.

5. Postutdelning på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T299, 2007/08:T317 och 2007/08:T389.

6. PTS allmänna råd om utdelning av post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T332.

7. Ansvar för grundläggande betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T417 yrkande 14 i denna del och 2007/08:T490 yrkandena 1 och 3-6.

Reservation 2 (s, mp)
Reservation 3 (v)

8. Målet för de grundläggande betaltjänsterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T490 yrkande 2.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp14005
Totalt27617056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Villkor för de anställda i samband med nedläggning av Svensk Kassaservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:T490 yrkande 9.

Reservation 5 (v)