Postservice och grundläggande betaltjänster

Trafikutskottets bet 2010/11:TU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2011

Beslut

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Riksdagen sa nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Riksdagen anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Riksdagen förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-05-17
Justering: 2011-05-19
Betänkande publicerat: 2011-05-23
Trycklov: 2011-05-23
Reservationer 2
bet 2010/11:TU25

Alla beredningar i utskottet

2011-05-17, 2011-05-12, 2011-05-05

Nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om postservice och grundläggande betaltjänster från allmänna motionstiden 2010. Orsaken är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om statens ansvar för postservice, fastighetsboxar, gemensamt porto inom Öresundsregionen och tillgång till grundläggande betaltjänster. Utskottet anser att frågan om postservice och -tjänster för boende på landsbygden är viktig. Utskottet förutsätter att regeringen och Post- och telestyrelsen bevakar frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-06-08
4

Beslut

Beslut: 2011-06-08
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ansvar för postservice

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkandena 12, 13 och 21,
2010/11:T215 av Bengt-Anders Johansson och Lena Asplund (båda M) och
2010/11:T401 av Börje Vestlund och Agneta Gille (båda S).

2. Fastighetsboxar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson (båda S),
2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson (båda C),
2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S),
2010/11:T404 av Agneta Gille (S) och
2010/11:T406 av Carina Ohlsson (S).

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP22003
FP19005
C21002
SD20000
V16102
KD17002
Totalt21297040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Gemensamt porto inom Öresundsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T333 av Hans Wallmark m.fl. (M).

4. Tillgång till grundläggande betaltjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (båda M),
2010/11:T262 av Maria Stenberg (S) och
2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson (båda S).

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02203
FP18006
C21002
SD20000
V01702
KD17002
Totalt173136040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag