Presstöd m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-23
Betänkande 1992/93:KU27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-31
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut