Presstöd m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-08
Justering: 1994-03-17
Betänkande 1993/94:KU27

Alla beredningar i utskottet

1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-29
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut