Processrättsliga frågor – förenklad beredning

Justitieutskottets bet 2007/08:JuU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om processrätt (JuU13)

Riksdagen sade nej till ett antal motioner om processrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Övriga motioner om processrätt kommer senare att behandlas mer ingående.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-13
Trycklov: 2008-02-12
bet 2007/08:JuU13

Nej till motioner om processrätt (JuU13)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om processrätt från den allmänna motionstiden 2007. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer senare behandla mer ingående övriga motioner om processrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsyrkanden om processrättsliga frågor som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju214 yrkande 2, 2007/08:Ju222, 2007/08:Ju278, 2007/08:Ju282, 2007/08:Ju283, 2007/08:Ju323, 2007/08:Ju345, 2007/08:Ju402 yrkandena 12 och 13, 2007/08:Ju417, 2007/08:Ju427, 2007/08:Ju435 yrkande 5, 2007/08:Ju443, 2007/08:C202 yrkande 5 och 2007/08:N386 yrkande 10.