Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Processrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2002

Beslut

Motioner om processrättsliga frågor (JuU7)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om processrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. rätten till domstolsprövning, åtalsfrågor samt frågor om vittnen, sakkunniga och ombud och om straffprocessuella tvångsmedel.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-24
Justering: 2002-02-05
Trycklov: 2002-02-12
Reservationer 29
Betänkande 2001/02:JUU7

Motioner om processrättsliga frågor (JuU7)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om processrättsliga frågor. Motionerna behandlar bl.a. rätten till domstolsprövning, åtalsfrågor samt frågor om vittnen, sakkunniga och ombud och om straffprocessuella tvångsmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-02-20
4

Beslut

Beslut: 2002-02-20
37 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk domstols behörighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju239.

Reservation 1 (v)

2. Rätten till domstolsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju330 yrkande 8 och 2001/02:Ju450 yrkande 17.

Reservation 2 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123017
m74007
c17001
fp01402
kd03813
v38005
mp14002
-1001
Totalt26752228

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Generellt prövningstillstånd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju246 yrkande 4.

Reservation 3 (v)

4. Vitesföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju420.

5. Offentlighet vid domstol

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju246 yrkande 5.

Reservation 4 (v)

6. Kompetensutveckling i barnfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju411 yrkande 1, 2000/01:Ju416 yrkande 1, 2001/02:Ju302 och 2001/02:Ju330 yrkande 7.

Reservation 5 (c, kd, mp)

7. Kompetensutveckling i frågor om våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju226 yrkande 1, 2001/02:Ju324 yrkande 2, 2001/02:Ju396 yrkandena 7 och 8 samt 2001/02:A229 yrkande 30.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m07407
c11601
fp01402
kd13803
v38005
mp14002
-0000
Totalt178143028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kompetensutveckling i brottsofferfrågor och vittnesstöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju394 yrkandena 12 och 15.

Reservation 7 (kd)

9. Utveckling av kulturkompetens

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A226 yrkande 6 och 2001/02:A317 yrkandena 20 och 21.

Reservation 8 (c, v, mp)

10. Kompetensutveckling i frågor om miljöbrott

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju330 yrkande 6.

Reservation 9 (kd, mp)

11. Kompetensutveckling i frågor om utvecklingsstörningar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju237 yrkande 7.

Reservation 10 (c)

12. Ett nationellt resurscentrum för brottsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju244, 2001/02:Ju253 och 2001/02:Ju268.

13. Rättens sammansättning i mål som rör barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju411 yrkande 2, 2000/01:Ju416 yrkande 2 och 2001/02:A211 yrkande 24.

14. Jäv

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju807 och 2000/01:Ju823.

Reservation 11 (mp)

15. Advokatkommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Ju822.

16. Förordnande av offentlig försvarare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Ju811.

17. Barns rätt till juridiskt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju332.

18. Ombudsarvoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju401, 2000/01:Ju402, 2000/01: Ju405, 2000/01:Ju821 och 2001/02:Ju356.

Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s123017
m73017
c17001
fp14002
kd39003
v38005
mp01402
-1001
Totalt30514228

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Obligatorisk häktning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju928 yrkande 15, 2001/02:Ju449 yrkande 14 och 2001/02:A228 yrkande 11.

Reservation 13 (m)

20. Strafföreläggande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju450 yrkande 10.

Reservation 14 (fp)

21. Åtalsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju288 och 2001/02:A228 yrkande 15.

Reservation 15 (kd)

22. Åtalsunderlåtelse

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Ju711.

Reservation 16 (m)

23. Vittnesstöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju341 yrkande 5, 2001/02:Ju394 yrkandena 13 och 14 samt 2001/02:Ju450 yrkande 16.

Reservation 17 (fp, kd)

24. Finansiering av vittnesstödsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju385.

25. Anonymitet för vittnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju434.

26. Kronvittnen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju933 yrkande 12 och 2001/02:Ju450 yrkande 11.

Reservation 18 (fp)

27. Sakkunnigförhör i mål som rör barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju301.

Reservation 19 (mp)

28. Legitimation för vittnespsykologer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju303.

29. Utfärdande av § 7-intyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju217.

30. Sakkunnig i hyresmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Bo292 yrkande 3.

31. Inkomstuppgifter under sanningsförsäkran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Ju819.

32. Indrivning av böter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju210, 2001/02:Ju400, 2001/02:T251 yrkandena 5 och 6 samt 2001/02:T470 yrkande 3.

Reservation 20 (m, c, kd)

33. Hemliga tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju232, 2001/02:Ju237 yrkande 25, 2001/02:Ju329 yrkande 12, 2001/02:Ju388 yrkandena 1-6 och 2001/02: Ju407.

Reservation 21 (m)
Reservation 22 (mp)
Reservation 23 (c, kd)
Reservation 24 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m10737
c01701
fp12013
kd03903
v00385
mp00142
-0011
Totalt1375612729

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Handmanövrerade TV-kameror

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju271 yrkande 8.

Reservation 25 (v, mp)

35. Personella tvångsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju801, 2001/02:Ju271 yrkande 10 och 2001/02:So614 yrkande 2.

Reservation 26 (v)
Reservation 27 (fp)

36. Beslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Ju806.

Reservation 28 (m, c, fp, kd)

37. Kameraövervakning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju278, 2001/02:Ju389 yrkande 7 och 2001/02:Ju440.

Reservation 29 (m, c, kd)