Processrättsliga frågor

Justitieutskottets bet 2012/13:JuU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om användningen av så kallade hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning och andra former av hemlig övervakning. Andra motioner tar upp effektiviteten i domstolarna, stöd till vittnen och nämndemännens villkor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-31
Justering: 2013-02-19
Betänkande publicerat: 2013-02-20
Trycklov: 2013-02-20
Reservationer 9
bet 2012/13:JuU11

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU11)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om användningen av så kallade hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning och andra former av hemlig övervakning. Andra motioner tar upp effektiviteten i domstolarna, stöd till vittnen och nämndemännens villkor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-14
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Telefonavlyssning vid vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju373 yrkande 18.

Reservation 1 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt179110060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hemliga tvångsmedel vid organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju288 yrkande 2 och 2012/13:Ju289.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M910016
MP19006
FP16008
C20003
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26720062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Straffreduktion för medverkan i förundersökningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkande 38 och 2012/13:Ju373 yrkande 25.

Reservation 3 (S)

4. Kronvittnessystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkande 10.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S890023
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26820061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Beslag och förverkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju288 yrkandena 8 och 9.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26920060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Handläggningen av ekobrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ju389 av Edward Riedl (M).

7. Effektivisering av domstolarnas arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju359 yrkandena 40-42 och 2012/13:Ju373 yrkande 56.

Reservation 6 (S)

8. När den tilltalade uteblir från huvudförhandlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju215 yrkandena 1 och 2.

9. Ansvar för viss rättegångskostnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju251.

10. Öppnare domstolar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju232.

11. Vittnesstöd i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju359 yrkande 21.

Reservation 7 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt183106060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Skydd för vittnens personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Ju276.

13. Nämndemän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju213, 2011/12:Ju226, 2011/12:Ju278, 2011/12:Ju312, 2011/12:Ju359 yrkandena 52 och 53, 2011/12:Ju377, 2011/12:Ju414, 2012/13:Ju253, 2012/13:Ju317, 2012/13:Ju351, 2012/13:Ju373 yrkandena 53 och 54 samt 2012/13:Ju377.

Reservation 8 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S891022
M910016
MP02005
FP16008
C20003
SD20000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26821060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Rättshjälp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju228 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2011/12:MJ299 av Anders Åkesson och Kenneth Johansson (båda C) yrkande 4 och
2012/13:Ju357 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S).

Reservation 9 (S, V)

15. Tillsyn över advokater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju207.

16. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.