Program för energieffektivisering och vissa andra frågor

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 november 2012

Beslut

Program för energieffektivisering upphör (NU4)

Vid årsskiftet upphör statens program för energieffektivisering. Programmet har riktat sig till företag som använder mycket energi i sin produktion. Företag som har deltagit i programmet har inte behövt betala energiskatt på el. Nu upphör den möjligheten. Förändringen påverkar inte företag som före slutet av 2012 har godkänts att delta i ett program. De omfattas av de gamla reglerna.

En rättelse görs också i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. En missvisande hänvisning i lagen rättas till. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-18
Justering: 2012-10-25
Betänkande publicerat: 2012-10-30
Trycklov: 2012-10-30
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:NU4

Program för energieffektivisering upphör (NU4)

Vid årsskiftet upphör statens program för energieffektivisering. Programmet har riktat sig till företag som använder mycket energi i sin produktion. Företag som har deltagit i programmet har inte behövt betala energiskatt på el. Nu upphör den möjligheten. Förändringen påverkar inte företag som före slutet av 2012 har godkänts att delta i ett program. De omfattas av de gamla reglerna.

En rättelse görs också i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. En missvisande hänvisning i lagen rättas till. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2013.

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-14
4

Beslut

Beslut: 2012-11-14
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av lagen om program för energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:9 punkt 1 och avslår motionerna
2012/13:N4 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 1 och
2012/13:N6 av Lise Nordin och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP02104
FP17007
C17006
SD18002
V01801
KD19000
-0000
Totalt26839042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Alternativ till det nuvarande programmet för energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18,
2012/13:N4 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2012/13:N5 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2012/13:N6 av Lise Nordin och Jonas Eriksson (båda MP) yrkandena 2 och 3,
2012/13:N294 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S195016
M100007
MP02104
FP17007
C17006
SD18002
V01801
KD19000
-0000
Totalt172134043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:9 punkt 2.