Protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2007

Beslut

ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö (AU8)

Riksdagen godkände ett protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö med mera. ILO är förkortning för Internationella arbetsorganisationen som är FN:s fackorgan för bland annat arbetslivsfrågor. Det protokoll som riksdagen godkände preciserar de bestämmelser om anmälan och registrering av arbetsolyckor och arbetssjukdomar som finns i en av konventionens artiklar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-22
Justering: 2007-03-13
Betänkande publicerat: 2007-03-20
Trycklov: 2007-03-19
Betänkande 2006/07:AU8

ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö (AU8)

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö med mera. ILO är förkortning för Internationella arbetsorganisationen som är FN:s fackorgan för bland annat arbetslivsfrågor. Det protokoll som riksdagen ska godkänna preciserar de bestämmelser om anmälan och registrering av arbetsolyckor och arbetssjukdomar som finns i en av konventionens artiklar. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-28
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. 2002 års protokoll till ILO:s konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner protokollet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:44.

2. Kooperativa och sociala företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A25.