Prövning av verkställighetshinder iutlänningsärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Ny ansökan om uppehållstillstånd blir kvar (SfU3)

Utlänningsnämnden ska även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Riksdagen sade nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Riksdagen menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motioner angående propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-14
Justering: 2004-11-23
Betänkande publicerat: 2004-11-25
Trycklov: 2004-11-25
Reservationer 6
Betänkande 2004/05:SFU3

Alla beredningar i utskottet

2004-10-14, 2004-03-02

Ny ansökan om uppehållstillstånd blir kvar (SfU3)

Utlänningsnämnden bör även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Utskottet menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-07
4

Beslut

Beslut: 2004-12-08
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motionerna 2003/04:Sf21, 2003/04:Sf22 yrkande 1, 2003/04:Sf25 yrkande 1, 2003/04:Sf26, 2003/04:Sf27 yrkande 1 och 2004/05:Sf378 yrkande 2, bifaller delvis motion 2003/04:Sf24 yrkande 1 och avslår proposition 2003/04:59.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s6123213
m40069
c21001
fp41007
kd27006
v24006
mp15002
-0000
Totalt174123844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ny instans- och processordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf5 yrkande 11, 2003/04:Sf6 yrkande 2, 2003/04:Sf7 yrkande 2, 2003/04:Sf8 yrkande 1, 2003/04:Sf22 yrkandena 2-5, 2003/04:Sf23, 2003/04:Sf24 yrkandena 2-4, 2003/04:Sf25 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Sf27 yrkandena 2 och 3, 2003/04:Sf249 yrkandena 18-20, 2003/04:Sf257 yrkande 24, 2003/04:Sf272, 2003/04:Sf403 yrkandena 15 och 19, 2004/05:Sf214, 2004/05:Sf237 yrkande 6, 2004/05:Sf277 yrkandena 17 och 18 samt 2004/05:Sf351 yrkandena 9 och 13.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c00211
fp00417
kd00267
v24006
mp00152
-0000
Totalt1554710344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag