Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 maj 2016

Beslut

Motion om landstingsindelning ska behandlas i utskott (KU30)

Den 20 april föreslog talmannen att en följdmotion om landstingsindelning från M, C, L och KD skulle läggas till handlingarna utan att hänvisas till utskott. Han gjorde bedömningen att den inte i tillräckligt stor utsträckning handlade om det som tas upp i regeringens proposition.

Eftersom en majoritet i riksdagen inte höll med talmannen fick KU i uppgift att avgöra om motionen ska hänvisas till utskott. Konstitutionsutskottet, KU, har nu prövat ärendet och kom fram till att motionen ska hänvisas till utskott för behandling.

KU:s betänkande anmäldes i kammaren den 25 maj, och den 26 maj hänvisades följdmotionen till KU för behandling.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet anmäler resultatet av sin prövning.

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-17
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-19
Betänkande 2015/16:KU30

Beredningar i utskottet

2016-05-10, 2016-04-28

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-24
Debatt i kammaren: 2016-05-25
4

Beslut

Beslut: 2016-05-25