Prövning av nätkoncession

Näringsutskottets bet 2012/13:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2013

Beslut

Reglerna om tillstånd för starkströmsledningar förenklas (NU12)

Behandlingen av ansökningar om tillstånd att bygga och använda starkströmsledningar, så kallad nätkoncession, ska bli enklare. Samtidigt blir processen mindre resurskrävande både för elnätsföretagen och för myndigheterna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om elmarknadspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om elområden, mätning och debitering av el, utbyggnad av elnäten och kommunala energibolag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-14
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-16
Trycklov: 2013-04-16
Reservationer 13
bet 2012/13:NU12

Reglerna om tillstånd för starkströmsledningar förenklas (NU12)

Behandlingen av ansökningar om tillstånd att bygga och använda starkströmsledningar, så kallad nätkoncession, ska bli enklare. Samtidigt blir processen mindre resurskrävande både för elnätsföretagen och för myndigheterna. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om elmarknadspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om elområden, mätning och debitering av el, utbyggnad av elnäten och kommunala energibolag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-24
4

Beslut

Beslut: 2013-04-24
10 förslagspunkter, 4 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändringar i ellagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i ellagen (1997:857) med den ändringen att "3 kap. 16 a § första stycket" i punkt 7 i övergångsbestämmelsen ska bytas ut mot "2 kap. 16 a § första stycket".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:70.

2. Elområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N247, 2012/13:N275, 2012/13:N304 och 2012/13:N376.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP23002
FP20004
C19004
SD20000
V00154
KD17002
Totalt195971542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Nettodebitering av el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 1 och
2012/13:N387 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26938042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Timmätning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N253 yrkande 2, 2012/13:N366 yrkande 17 och 2012/13:N406 yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (S, V)
Reservation 6 (MP)

5. Övriga frågor om mätning och debitering av el

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N256, 2012/13:N288 och 2012/13:N366 yrkande 23.

6. Smarta nät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N355 och 2012/13:N366 yrkande 16.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Förtida delning av nätförstärkningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ424 yrkande 19 och 2012/13:N366 yrkande 18.

Reservation 8 (S, V)

8. Övriga frågor om elnätsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 9 och 10 samt
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 20.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP23002
FP20004
C19004
SD20000
V00154
KD17002
Totalt195971542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Elcertifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N300 yrkande 2, 2012/13:N344 yrkande 2, 2012/13:N366 yrkande 12, 2012/13:N368 och 2012/13:N402 yrkandena 4-6.

Reservation 11 (S, MP, V)
Reservation 12 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD00200
V01504
KD17002
Totalt1521352042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Kommunala energibolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:N382.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S196015
M960011
MP02302
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt173134042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag