Provning och kontroll

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-29
Justering: 1994-04-26
Betänkande 1993/94:NU21

Alla beredningar i utskottet

1994-03-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-18
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut